welcome iCShop!     服務時間:週一 ~ 週五 9:00~12:00 / 13:00~17:00
數量:
排序:
24MHZ SMD OSC

3680109000599

NT$25元

5個-32.768KHZ 2x6mm(Crystal)

368010900066

NT$21元

12Mhz SMD (Crystal)【限量】

368010900072

NT$25元

25MHz SMD (Crystal)

368010900080

NT$40元

12MHz 2x6mm 石英振盪器 (Crystal)

368010900086

NT$6元

27.12MHZ 49US (Crystal)

368010900090

NT$6元

2個- 455K 2P XTAL (Crystal)

3680109000049

NT$12元

限時
特價
100MHZ SMD OSC【限量】

3680109000490

32元 18元
17.7344MHZ SMD OSC

3680109000575

NT$25元

48MHZ SMD OSC

3680109000629

NT$25元

10Mhz SMD (Crystal)【限量】

368010900070

NT$25元

76.8KHz 12.5pF CYLINDER (Crystal)

368010900078

NT$15元

8MHz SMD OSC

368010900084

NT$66元

12MHZ SMD 49US (Crystal)

368010900088

NT$8元

26MHz SMD (Crystal)

368010500481

NT$18元

11.0592MHZ SMD OSC

3680109000544

NT$25元

限時
特價
24.576MHZ SMD OSC【限量】

3680109000605

25元 15元
32.768KHZ-SMD(B)  (Crystal)

368010900068

NT$50元